Monthly Archives

February 2015

ST Robot Yatırımları kapak konusu – Robot Yatırımları Nasıl Yapılmalı?

Robot yatırımı fizibilite çalışmalarında işçilik maliyetindeki azalma ve firelerin minimuma indirilmesi kadar, kaliteli üretim, tam zamanında teslimat sonucu müşteri devamlılığı ve yeni kazanılan müşteriler sayesinde pazardaki büyüme de göz önüne alınmalıdır.

Read More

Cover story ST Robot Investments – How Robot Investment should be done?

In addition to minimize wastage and reduction in labor costs in robot investment feasibility studies also production quality, timely delivery, customer continuity and growth in the market with newly acquired customers should be taken into consideration.

Read More