Yerli otomobil ve elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi ağırlıklı çalışmalar yürüten ALTINAY Grubu, Ar-Ge’ye verdiği önem ile yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Bugün yeni tartışılan Endüstri 4.0’ın öngördüğü işleyişi uzun zamandır uyguladıklarını bildiren ALTINAY Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, cam endüstrisi için geliştirdikleri Optimay yazılımı ve bu yazılıma entegre edilen esnek otomasyonlu düz cam hatlarını bunlara örnek gösterdi. Düz cam hatlarında en az iki parametreye bağlı üretim planı yapıldığını vurgulayan ALTINAY, bu parametreleri kullanarak esnek otomasyonlu tasarlanan cam hatların, Optimay arayüzü sayesinde firmanın üretim planını asgari ıskarta çıkaracak şekilde online gerçekleştirebildiğini iletti. ALTINAY, anlık revizyonların sisteme dahil edilebildiğini de söyledi.

Dünyada hızla yaygınlaşması beklenen elektrikli araç çalışmalarında batarya sistemleri geliştirdiklerini ileten Hakan Altınay, güç yönetimi yazılımı, aktarma sistemleri ve diğer tüm çevre birimleriyle de bu sürece katkı sağlayabileceklerini söyledi. ALTINAY, “Yüzde 100 yerli mühendislik çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz ve ürettiğimiz elektrikli araç projelerinin daha da iyilerini geliştirmek ve bütün dünya şirketlerinin  kullanılabilmesini sağlamak bize ayrı bir gurur verecek” şeklinde konuştu.

Geçen yıl, özellikle Rusya’da önemli projelere imza attıklarını dile getiren Hakan Altınay, büyüme hedeflerine ulaşmak için Avrupa’yı, özellikle Alman otomotiv sanayisini hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Firmalarının 25 yılda edindiği mühendislik tecrübesi ve vardığı teknolojik bilgi seviyesi sayesinde, Endüstri 4.0’ın kalbi olan Almanya’da bile ürün satabilecek duruma geldiğinin altını çizen ALTINAY, Alman rakipleriyle başa baş rekabet edebileceklerine vurgu yaptı.


hsr-4“Türkiye’nin ilk sanayi robotunu HSR-4’ü 1994 yılında geliştirdik”

ALTINAY Grubunun Ar-Ge temellerinin uzun bir süre önce atıldığını ileten Hakan Altınay, 1990’daki diploma bitirme projesinde, o günkü sınırlı imkanlarla, geliştirdiği robot -temellerini mühendislik ve Ar-Ge’nin oluşturduğuna dikkat çekti. Bunun ardından, Sanayi Bakanlığı’nın da destekleriyle, Türkiye’nin ilk sanayi robotu, HSR-4’ü 1994 yılında geliştirdiklerinin altını çizen ALTINAY, “HSR-4’ün  günün rakiplerine göre önemli üstünlükleri olmasına rağmen, büyüme sermayesi bulunamamasından dolayı, robot üretimi alanında hedeflediğimiz büyümeyi yakalayamadık. Çalışmalarımızı sistem entegrasyonu alanında yoğunlaştırarak başarıya ulaştık” diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarında cirosunun yüzde 30 ila 40 aralığına kadar çıktığı yıllar olduğunu söyleyen Hakan Altınay, son birkaç yıldır, grubun toplam Ar-Ge çalışmalarının cirosunun yüzde 10’unu kapsayacak şekilde bütçelendirdiklerini dile getirdi. Önümüzdeki dönem odaklanacakları önemli bazı Ar-Ge projeleri arasında otomatik-online model ve varyant değişimine izin veren otomotiv gövde üretim hattı olduğunu anlatan ALTINAY, şöyle devam etti: “Bunun yanında, üretim planı esnekliğine uyum sağlayabilecek üretim hatları teknolojisi, kooperatif robot ve arayüz  teknolojisi uygulamalarına geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, insansız depo, ürün transfer sistemlerinde daha yüksek hız ve verimliliğe ulaşma çalışmaları ile elektromekanik eyleyiciler planlarımız arasında bulunuyor.”

Endüstri 4.0 ile makinelerin iletişim kabiliyeti kullanılarak esneklik getirileceğini savunan Hakan Altınay, makineler arası iletişim kabiliyetinin geliştirilmesi ve daha esnek üretim ile verim kaybı olmaksızın seri üretimin kişiselleştirilebileceğine işaret etti.