Kalite Yönetimi

Sertifikasyon

Genel Kalite Yönetim Politikası kapsamında, OLBRICHT uluslararası sertifikasyon belgelendirmesi kazanmıştır.

Kurumlar

Çevre Politikası

 • Atıkları kaynağında kontrol altında tutarak, çevre kirliliğini azaltmak.
 • Enerji ve kaynak kullanımını minimuma indirmek için önlemler almak.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket etmek.
 • OLBRICHT çalışanlarının çevre bilincini ve duyarlılığını artırmak.

Misyon

Çalışanları ile var olan, müşterisi ile takım olan geleceğin endüstriyel gereksinimlerini belirleyen ve yön veren uluslararası bir teknoloji şirketi olmak.

Vizyon

Otomotiv üretimi endüstriyel otomasyon sektöründe AR-GE çalışmaları ile beslenen teknolojiler geliştirip 2025 yılında küresel bir oyuncu olmaktır.

Değerler

 • Ekip Çalışması
 • Kalite Sürekliliği
 • Sürekli Gelişim
 • Müşteri Odaklılık
 • Bilgi Paylaşımı

Kalite Politikası

OLBRICHT, Kalite Politikasını müşteri odaklı, çalışan merkezli olarak benimsemiştir.

Amacımız, müşterilerimizin ürün ve projeler ile ilgili beklentilerini eksiksiz ve en yüksek kalite düzeyinde sağlamayı temel ilke olarak kabul etmektir.

Bu ilke doğrultusunda:

 • Ürün ve sistemleri zamanında sağlamayı,
 • İnovatif düşünme, know-how, mühendislik deneyimi ve üstün teknolojik özelliklerden yararlanarak uygun maliyetli çözümler sunmayı,
 • Yüksek güvenirlik kriterleri ile uyumlu sistemler tasarlamayı ve üretmeyi hedeflemektedir

OLBRICHT, bu hedeflere ulaşmak için tüm çalışanları ile birlikte:

 • Yenilikçi ve kendini geliştiren,
 • Katılımcı,
 • Değişime açık,
 • Topluma ve doğaya saygılı, huzurlu, emniyetli, düzenli ve temiz ortam yaratan bir dünya şirketi olacaktır.