Kağıtlama ve ipleme

Kağıtlama ve ipleme

Kağıtlama ekipmanı hem yatay hem de dikey yönlerde tasarlanabilir. Yatay kağıtlama işleminin uygun olmadığı durumlarda (boşluğun az olması, hava şartları, vb.), dikey kağıtlama robotik istifleme istasyonuna entegre edilebilir.

Boşluk verme sistemleri, aşağıda belirtilen işlemler sayesinde toplama ve taşıma esnasında cam levhaların birbirinizi çizmesini önler:

  • Cam hat üzerinde ilerlerken ayrıştırma kağıdının kullanılması,
  • Hat üzerinde ilerlerken dozlama tozu kullanımı,
  • Paletler üzerinde Robotlar tarafından toplanırken camlar arasında besleme kağıdı kullanımı,
  • Paletler üzerinde Robotlar tarafından toplanırken camlar arasında besleme ipi kullanımı